FOTOGRAFERING FÖRETAG

DIGITALA BILDFILER
950 kr/bildfil – Bilderna levereras med grundläggande redigering och högupplösta. De får användas fritt i era kanaler under obegränsad tid.
När du köper digitala filer som företagare betalar du för rätten att använda bilderna. Upphovsrätten till bilden är alltid Fotograf Marie Walther.
Önskas speciell bildbehandling som att byta bakgrund, ta bort svåra detaljer, friläggas med mera är ni välkomna för prisuppgift. 25% moms tillkommer.

FOTOGRAFERING
950 kr/tim för fotografering i studio, 1500 kr/tim för fotografering on-location, körersättning 40kr/mil, eventuella utlägg samt 25% moms tillkommer.

PAKETPRIS
Vill ni hellre ha ett paketpris, boka in ett möte med mig så vi får en bra dialog kring uppdraget.

___________________________________________________________________________________________________________________

STAMKUNDSRABATT
Bokar ni in en ny fotografering inom 12 månader efter förra uppdraget för uppdatering eller nya bilder erhåller ni 15% rabatt på hela summan.

KONTRAKT
Kontrakt ska alltid skrivas på med de personer som medverkar på era bilder. Kunden ansvarar för att ev personer på bilden har gett sin tillåtelse att synas i de sammanhang som bilderna kommer användas i.

UPPHOVSRÄTTEN & MARKNADSFÖRING
Bilderna får inte ändras utan mitt medgivande. Jag har alltid rätt att använda bilderna i min marknadsföring om inget annat anges. Upphovsrätten är min. Vid användning ska om möjligt mitt namn “Fotograf Marie Walther” anges i samband med bilden. All olovlig användning debiteras.

Fler frågor? Tveka inte att kontakta mig!

MW photo&design AB

Fotograf Marie Walther
Brunnsallén 241
256 57 Ramlösa
0707-44 76 93
www.mwpd.se / info@mwpd.se

Fotograf Marie Walther
Studio: Brunnsallén 241 i Ramlösa

Mobil: 0707447693
Mail: info@mwpd.se

Barnfotograf, familjefotograf, studiofotograf baserad i Ramlösa söder om Helsingborg