Digitala bildfiler

Digitala bildfiler

Bildfiler ingår inte i fotograferingspriset utan beställs separat.

1. Alla bilder lågupplöst utan kostnad
Handla produkter för minst 7 000 kr och få som bonus alla visningsbilder som lågupplösta bildfiler anpassade för sociala medier.

 

2. Bildfiler Paket

5 digitala filer (700 kr/st) 3 500 kr
10 digitala filer (500 kr/st) 5 000 kr
15 digitala filer (400 kr/st) 6 000 kr

 

3. Album
Isabella med box + USB 7 900 kr
Album med 10 bilder, box och USB-minne med alla bilder.

 

4. Laminerade bilder
Bilder i box + USB-minne med alla bilder.
10 st 15x20, box, träställ, USB-minne 7 900 kr

10 st 20x25, box, träställ, USB-minne 8 800 kr

 

5. Alla bildfiler
Beställ produkter för minst 5 000 kr och ni får alla bildfiler som presenterats på bildvisningen för 5 000 kr. Totalt blir summan minst 10 000 kr. Ingår 20 st retuscherade bilder, resten oretuscherat. För egna utskrifter.

 

6. Lågupplösta filer utan kostnad vid beställning
Alla bilder ni gör något med får ni utan kostnad som lågupplösta digitala bildfiler anpassade för mobil och sociala medier. Gör ni t ex ett album med 10 bilder får ni dessa 10 bilder som lågupplösta bildfiler utan kostnad.

Inspiration

Fotograf Marie Walther
Studio: Brunnsallén 241 i Ramlösa

Mobil: 0707447693
Mail: info@mwpd.se

Barnfotograf, familjefotograf, studiofotograf baserad i Ramlösa söder om Helsingborg